Learning from RIPAT

  • Projektnummer DMCDD-20-B-09
  • Bevillingshaver Børnenes Liv
  • Partner Verbo, Managua
  • Land Nicaragua

Det langsigtede mål er vedvarende og forøget produktion af afgrøder af høj kvalitet blandt de 28 deltagere (18 unge ml. 14-18 år samt 10 småbønder fra lokalsamfundet). Den forventede ændring i denne projektperiode er et lidt mere åbent mindset blandt deltagerne. De vil blive trænet gennem learning by doing på demonstrationsfarm. Småbønderne vil implementere den nye viden på deres egen jord, og de unge vil gøre det samme på små stykker jord, som de vil være ansvarlige for. Deltagerne bliver også trænet i ansvarlig brug af gødning, pesticider, etc. og desuden i sunde værdier i relation til familieforhold, roller i hjemmet, involvering af børn i arbejde, kønsroller, mm. Verbo i Nindiri vil få udbygget deres netværk af aktører med relevans for unge med interesse i landbrug. De vil ligeledes udnytte deres relation til andre Verbo-institutioner rundt omkring i landet mhp. at skabe interesse for lignende landbrugsaktiviteter for unge i deres lokalsamfund.

Info

Periode 30/06/2021 – 30/10/2022

Bevilling 186.012,00

Projekttype Miniprogram

Projektkategori A og B Miniprojekt

Verdensmål

  • 1. Afskaf fattigdom
  • 2. Stop sult
  • 13. Klimaindsats
  • 16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner