EECMY-DASSC WBS BO Dawe Serar Community Post Drought Recovery and Rehabilitation Project (DSCPDRRP)

  • Projektnummer CKU-21-C-03
  • Bevillingshaver Promissio
  • Partner EECMY-WBS-DASSC (Ethiopean Evangelical Church Mekane Yesus-Wabe Batu Synod-Development & Social Services Commission)
  • Land Ethiopien

I det tørre og ofte tørkeramte Dawe Serar distrikt har EECMY-DASSC gennem sit kontor i EECMY’s Wabe Batu-synode (EECMY-DASSC WBS BO) siden 2016 gennemført nødhjælpsindsatser og et egentligt udviklingsprojekt. Trods gode resultater er der pga. fortsat tørke og græshoppeplage samt de tidligere interventioners begrænsede geografiske omfang behov for en ny og mere omfattende indsats, som der skal søges en CISU-bevilling til. For at styrke projektforberedelsen skal en forundersøgelse afdække de mere specifikke nuværende behov i Dawe Serar og nødvendige tilgange samt de påkrævede tekniske ressourcer, lovmæssige rammer og forventede varighed. EECMY-DASSC WBS BO og en ekstern etiopisk konsulent vil stå for informationsindsamlingen, hvori også repræsentanter fra lokalsamfundet og myndigheder vil medvirke. Desuden vil CKU bistå med konsulentbistand mhp. rådgivning i forhold til CISUs ansøgningskrav og bevillingsmæssige prioriteringer – herunder nexus.

Info

Periode 16/05/2021 – 29/09/2021

Bevilling 98.912,00

Projekttype Miniprogram

Projektkategori C - Forundersøgelse

Verdensmål