Preventing Domestic Violence and Mental Health Issues Amongst Youth in Nicaragua

  • Projektnummer CKU-21-A-06
  • Bevillingshaver Viva Danmark
  • Partner Viva Nicaragua
  • Land Nicaragua

Projektets overordnede formål er at beskytte unge mod vold i hjemmet og problemer med mental sundhed og trivsel gennem mobilisering og kapacitetsopbygning af indsatser drevet af lokalsamfundet. Konkret vil projektet etablere 20 bæredygtige fodboldklubber (Viva Sport Clubs) drevet af lokale kirker og ungdomsnetværket Youth Connection. Gennem Viva Sport modtager 600 sårbare unge støtte og personlige værktøjer til at fremme trivsel samt undervisning i kønsroller og voldstrukturer for at forebygge negative spiraler. Samtidig konceptualiseres og implementeres en kirke-baseret netværksmodel for holdnings- og adfærdsændring blandt mænd, som via mobilisering, netværksdannelse, sociale og personlige værktøjer har til formål at påvirke negative patriarkalske kønsnormer og voldstrukturer. 450 sårbare mænd engageres via etableringen af 10 lokale ’Men Against Violence’ netværk (MAV), hvorefter modellen promoveres via to nationale evangeliske alliancer til mindst 100 kirker med målet om at udbrede kirkedrevede, normcentrerede og præventive indsatser mod vold i hjemmet.

Info

Periode 30/06/2021 – 29/06/2023

Bevilling 1.000.000,00

Projekttype Miniprogram

Projektkategori A og B Miniprojekt

Verdensmål

  • 5. Ligestilling mellem kønnene
  • 16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner
  • 3. Sundhed og trivsel
  • 17. Partnerskab for fred