MUTULE II - CHILD PROTECTION PROJECT – COMBATING CHILD MARRIAGE AND CHILD PROSTITUTION

  • Projektnummer CKU-21-A-07
  • Bevillingshaver Kirkernes Integrationstjeneste
  • Partner Advocacy for Child Justice (ACJ)
  • Land Zambia

Hovedformålet med dette projekt er at beskytte børn mod tidlige ægteskaber og prostitution via oplyste lokalsamfund og frivillige lokale grupper og struktureret hjælp i byområderne Chibombo, John Howard- Chawama og Chongwe. Mutule II er en fortsættelse af tidligere projekt i samme distrikter, men fokus på nye geografiske nabo områder og med en udvidelse af nye indsatser i projektet. Primær indsats er at skabe opmærksomhed og oplysning om børneægteskaber og – prostitution blandt forældre, børn, teenagere og finde og pege på bæredygtige løsninger på børn og teenageres udfordringer. Sekundært fokuseres der på 300 børn, der er kommet ud af børneægteskaber og -prostitution, som vil blive rehabiliteret og understøttet i uddannelse og kompetenceudvikling. Tredje mål er at forbedre adgangen til sundhedsydelser af høj kvalitet for målgruppen, samt for lokalområdet generelt. Projektet vil også udøve fortalervirksomhed overfor 200 frivillige, traditionelle landsby ledere og andre strategiske ledere, for at afslutte børneægteskab og børneprostitution. I alt vil 3000 forældre og 5000 børn blive nået via oplysning.

Info

Periode 30/11/2021 – 28/02/2024

Bevilling 999.998,00

Projekttype Miniprogram

Projektkategori A og B Miniprojekt

Verdensmål

  • 5. Ligestilling mellem kønnene