Turime 2 (Muruta RIPAT)

  • Projektnummer CKU-21-A-03
  • Bevillingshaver Baptistkirken i Danmark
  • Partner Dutabarane
  • Land Burundi

Projektets overordnede formål er at forbedre fødevaresikkerheden og levevilkårene for fattige familier i Muruta i Burundi samt at organisere nuværende og grupper fra tidligere projekt i såkaldte federations, med henblik på at udvikle dem til stærke civilsamfundsaktører. Målgruppen er 6.790 husholdninger (37,345 personer), der lever af subsistenslandbrug og er indstillet på at tage ansvar for egen og lokalsamfundets udvikling. De organiseres og uddannes i bedre og bæredygtige dyrkningsmetoder gennem den veldokumenterede og omkostningseffektive RIPAT-metode. Et integreret element i RIPAT er VSLA, der starter en positiv udviklingsspiral ved at skabe lokale investeringsmuligheder for den øgede kapital som tilføres via højere høstudbytte. RIPAT har en høj spredningseffekt, er mere bæredygtig end klassiske landbrugsprojekter og lokal fortalervirksomhed er integreret gennem inddragelse og samarbejde med det lokale myndighedsniveau, hvor specielt kvinders ret til at arve jord adresseres og kirkerne er aktive i en fortalerproces ift. kvinder og arveret.

Info

Periode 30/06/2021 – 29/09/2023

Bevilling 1.000.000,00

Projekttype Miniprogram

Projektkategori A og B Miniprojekt

Verdensmål

  • 1. Afskaf fattigdom
  • 2. Stop sult
  • 5. Ligestilling mellem kønnene
  • 8. Anstændige jobs og økonomisk vækst