Promoting Freedom of religion and beliefs through child-led community integration

  • Projektnummer CKU-21-TB-03
  • Bevillingshaver Assist
  • Partner Lanka Evangelical Alliance Development Service ( LEADS)
  • Land Sri Lanka

Formålet med projektet er todelt. Først skal LEADS kapacitet indenfor Freedom of Religion and Belief (FoRB) styrkes, herunder 1.1) en opkvalificering af den generelle viden om FoRB og relevans af at arbejde med dette i en Srilankansk kontekst), 1.2) uddannelse i en specifik børnefokuseret metode til at arbejde med FoRB (The Superhero Model) og 1.3) videns- og erfaringsdeling med relevante regionale og nationale aktører. Dernæst skal The Super Hero Model afprøves i praksis i nogle udvalgte multi-etniske/multi-religiøse landsbyer i Ratnapura. Her er formålet at øge integrationen mellem religiøse og etniske grupper ved at mobilisere børnegrupper, som udrustes og støttes til at iværksætte FoRB-initiativer i deres lokalsamfund (Outcome 3). Dette vil ske i tæt samarbejde med lokale offentlige instanser, ledere i de religiøse samfund og børnenes forældre (Outcome 2).

Info

Periode 31/07/2021 – 30/08/2022

Bevilling 186.915,00

Projekttype ToRF-vindue

Projektkategori A og B Miniprojekt

Verdensmål

  • 16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner