Promotion of religious tolerance, mutual respect, and peace in Isiolo County, Kenya

  • Projektnummer CKU-21-TB-02
  • Bevillingshaver International Aid Services
  • Partner Free Pentecostal Fellowship of Kenya (FPFK), Langalanga
  • Land Kenya

Projektets mål er at muslimske og kristne samfund i Isiolo County, respekterer hinandens tro og tro, mens de arbejder sammen om at fremme en kultur af tolerance, gensidig respekt og fred.Projektet vil styrke forskellige religiøse leders kapacitet til religionsfrihed, hvilket igen får dem til at ændre holdninger og påvirke andre til at respektere, beskytte og fremme religionsfrihed eller tro. Antagelsen er, at lederne ofte interagerer med deres kolleger, hvilket giver muligheder for indflydelse. Det antages også, at mange kolleger tror og respekterer, hvad deres ledere siger. FPFK mener også, at medierne er et vigtigt redskab til at forme opfattelser over for og imod en given ideologi.

Info

Periode 31/07/2021 – 30/12/2022

Bevilling 499.994,00

Projekttype ToRF-vindue

Projektkategori A og B Miniprojekt

Verdensmål

  • 10. Mindre ulighed
  • 16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner