Renewal of Partnership Agreement between IAS DK, Betania Church, and FPFK Nakuru, Kenya

  • Projektnummer CKU-21-D-06
  • Bevillingshaver International Aid Services
  • Partner Free Pentecostal Fellowship in Kenya (FPFK)
  • Land Kenya

FPFK Nakuru har udviklet og formaliseret deres sociale arbejde siden sidste partnerskabsaftale i 2015, derfor er det nødvendigt at blive opdateret om det nye personale, bestyrelse, strukturer og fastsætte mål for fremtidigt samarbejde. Betania Kirkecenter i Danmark har haft missionærer der siden 1994. Missionærerne er vendt tilbage til Danmark og har overdraget administration af sponsorprogrammet til lokale medarbejdere. Derfor er der behov for at blive opdateret om processen og underskrive et nyt MoU. Deltagere vil være 16 ledere fra hhv. IAS DK, Betania Kirkecenter, New Life Africa International og FPFK nationalt og lokalt (Langalanga) Det forventes at en partnerskabsaftale med fælles vision, forventningsafsteming, og med konkrete mål og indikatorer for samarbejdet de næste 5 år vil blive udarbejdet. Et genbesøg for FPFK til Danmark i 2022 vil styrke partnerskabet yderligere

Info

Periode 31/10/2021 – 30/10/2022

Bevilling 81.582,00

Projekttype Miniprogram

Projektkategori D - Partnerskabsaktiviteter

Verdensmål

  • 17. Partnerskab for fred