Promoting Deinstitutionalization and Alternative Care in Sri Lanka

  • Projektnummer CKU-21-A-08
  • Bevillingshaver Assist
  • Partner LEADS
  • Land Sri Lanka

Målet er at reducere antallet af børn der bliver institutionaliseret på Sri Lanka. De-Institutionalisering og Alternative Care (DIAC) dagsordenen vil blive fremmet gennem evidensbaseret fortalervirksomhed for implementering af den nyligt vedtagne “National Alternative Care Policy” i den vestlige provins. Centrale aktører vil blive mobiliseret (trossamfund, offentligt ansatte i forsorgssystemet, civilsamfundsorganisationer og jurister) til at advokere for DIAC dagsordenen overfor beslutningstagere. Dette vil ske gennem samarbejde, aktiv deltagelse i relevante netværk samt målrettet kapacitetsopbygning. Endelig forebygges institutionalisering på græsrodsniveau i et udvalgt fattigt “urban area”. Dette gøres med udgangspunkt i LEADS’ mangeårige erfaring med at kortlægge sårbarheder der kan føre til institutionalisering, styrke de mest udsatte familier og koble dem til relevante offentlige instanser. De børn, der har været udsat for misbrug, vil blive tilbudt rehabilitering (terapi og legal support).

Info

Periode 09/01/2022 – 10/06/2024

Bevilling 999.999,00

Projekttype Miniprogram

Projektkategori A og B Miniprojekt

Verdensmål

  • 5. Ligestilling mellem kønnene
  • 16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner