Terimbere 3 - Food security and VSLA project

  • Projektnummer CKU-21-B-15
  • Bevillingshaver Baptistkirken i Danmark
  • Partner Association Des Eglises Baptistes au Rwanda (AEBR)
  • Land Rwanda

Projektet sætter af på tidligere projektindsatser og konsoliderer således disse aktiviteter for en total målgruppe er 34.474 bønder i et distrikt i Rwanda. Gennem spare- og lånegrupper samt såkaldte federations gives 5.654 husholdninger mulighed for adgang til finansielle ydelser og uddannes i indkomstskabende aktiviteter. Forbedrede landbrugsmetoder og udbredelse til lokalområdet medvirker til bedre fødevaresikkerhed, da de såkaldte RIPAT-aktiviteter understøttes for 1.920 husholdninger. Samtidigt er der en nøje sammenhæng mellem tilvejebringelsen af finansielle ydelser og deltagernes muligheder for at investere i deres landbrugsaktiviteter, både i VSLA/F men også fordi VSLFs forbindes til lokale MFIs. Fortaleraktiviteterne projektet er rettet mod de lokale myndighedsstrukturer, således at de i højere grad bliver i stand til at levere de landbrugsfaglige ydelser og inputs de efter lovgivningen er forpligtet til.

Info

Periode 31/12/2021 – 27/02/2023

Bevilling 500.000,00

Projekttype Miniprogram

Projektkategori A og B Miniprojekt

Verdensmål

  • 7. Bæredygtig energi