Secondment of Personnel

  • Projektnummer CKU-21-H-01
  • Bevillingshaver Exist
  • Partner MeCAHT - Media Coalition & Awareness to Halt Human Trafficking, Nigeria
  • Land Nigeria

Dette udstationeringsprojekt har til formål at opbygge lokal kapacitet hos syd-partneren MeCAHT, som herigennem vil øge bæredygtigheden af eksisterende projekter og implementering af nye. Udstationeringen vil medvirke til at øge brobygningen, implementere læringer fra ”lessons learned” og udvikle relationen til allerede eksisterende samarbejdspartnere, interessenter og aktører på området – alt sammen i en fælles indsats mod menneskehandel i Nigeria. De projekter, der vil blive støttet under udstationeringen, er udvikling af inter-religiøse konferencer, monitorering af nystartet projekt i Lugbe, facilitering af videoproduktion af tidligere ofre for menneskehandel, videreføre netop afsluttet projekt for 30 medarbejdere, afvikle kulturarrangement med filmen Desperate Journeys i samarbejde med den danske ambassade og endelig at monitorere opstart af bæredygtig business på safehouse i Ibadan – en rollemodel på selvforsørgelse og jobskabelse på øvrige safehouses.

Info

Periode 31/01/2022 – 30/03/2023

Bevilling 199.850,00

Projekttype Miniprogram

Projektkategori H - Korttidskonsulenter

Verdensmål

  • 5. Ligestilling mellem kønnene
  • 8. Anstændige jobs og økonomisk vækst
  • 16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner