Enhanced quality of Diakonia services in STCC through strengthening its thematic competences and networking as a resource Centre in Singida, Tanzania

  • Projektnummer CKU-22-B-02
  • Bevillingshaver International Aid Services
  • Partner Singida Town Centre Church (STCC)
  • Land Tanzania

Dette er et organisationsudviklingsprojekt, der er designet til at opbygge tematisk kompetence i STCC-afdelinger og etablere resultatbaseret ledelse for at fremme kvinders rettigheder og ligestilling mellem kønnene gennem Diakonia i Singida. Interventionen har til formål at skabe og styrke Youth Social Networks (YSN) mellem STCC og andre lokale og internationale partnere, der er i stand til at levere strategisk Diakoni. Hvert mål er struktureret til at opnå flere resultater i forhold til specifikke aktiviteter under hvert output. Implementeringen af projektaktiviteter forventes at stemme overens med forandringsteorien. De fleste af uddannelserne er tilrettelagt under hensyntagen til målgruppens karakter, karakteristika, behov og væsentlige ændringer, der forventes opnået. Interventionen er relevant for flere SDG’er 1,3,4,5 og 8. Projektet vil blive implementeret af STCC i partnerskab og samråd med IAS DK.

Info

Periode 31/12/2021 – 30/12/2022

Bevilling 199.256,00

Projekttype Miniprogram

Projektkategori A og B Miniprojekt

Verdensmål

  • 1. Afskaf fattigdom
  • 3. Sundhed og trivsel
  • 4. Kvalitetsuddannelse
  • 5. Ligestilling mellem kønnene
  • 8. Anstændige jobs og økonomisk vækst