Empowering women through Economic Transformation

  • Projektnummer CKU-21-A-05
  • Bevillingshaver Mission Øst
  • Partner Women Welfare Service
  • Land Nepal

Det overordnede mål med dette projekt er at fremme økonomisk empowerment for de mest marginaliserede kvinder i Humla gennem bæredygtige levevilkår. Projektet vil gøre sårbare kvinder i stand til at øge deres indkomst ved at gøre dem opmærksomme på deres økonomiske og sociale rettigheder, støtte dem i at organisere sig i landbrugsgrupper og et kooperativ, øge deres produktivitet (gennem træning og materielle input) og øge deres viden om landbrugsforretning og iværksætteri. Tilsvarende vil projektet bidrage til at forbedre den lokale regeringsførelse med det formål at have en ansvarlig lokal regering, der leverer forbedrede lokale tjenester og politikker, der er gunstige for små lokale virksomheder. Mission Øst vil implementere dette projekt i partnerskab med Women Welfare Service (WWS), en lokal NGO i Humla-distriktet.

Info

Periode 31/12/2021 – 30/12/2023

Bevilling 1.000.000,00

Projekttype Miniprogram

Projektkategori A og B Miniprojekt

Verdensmål

  • 1. Afskaf fattigdom
  • 2. Stop sult
  • 5. Ligestilling mellem kønnene
  • 8. Anstændige jobs og økonomisk vækst
  • 10. Mindre ulighed