Verdensmål og trosbaserede aktørers arbejde

  • Projektnummer CKU-22-I-01
  • Bevillingshaver International Aid Services
  • Partner
  • Land Kenya

Oplysningsprojektet har til formål at sætte fokus på samspillet mellem Verdensmål og trosbaserede aktørers rolle i arbejdet for en bedre verden. Projektet består af følgende komponenter: A) En podcast som vil introducere lytteren til Verdensmål 4, 16 og 17 og sætte fokus på hvordan tros-baserede aktører kan arbejde med disse. Dette vil eksemplificeres gennem inddragelse af relevante IAS’ projekter (DMCDD-20-A-11, CKU-21-TB-02, DMCDD-20-A-02, CKU-20-B-08, CKU-21-D-06). B) Verdensmåls-workshops som vil oplyse og engagere unge i arbejdet med Verdensmål. C) Oplysningsvideoer målrettet SoMe vil kort og præcist oplyse om de valgte Verdensmål og samspillet med kirkeligt udviklingssamarbejde. Den samlede målgruppe for projektet er danskere mellem 18-65 år, der nås gennem både online/fysisk aktiviteter.

Info

Periode 31/01/2022 – 30/10/2023

Bevilling 44.150,00

Projekttype Miniprogram

Projektkategori I - Oplysning

Verdensmål

  • 17. Partnerskab for fred