Protecting Children Through Child Friendly Churches

  • Projektnummer CKU-21-A-09
  • Bevillingshaver Viva Danmark
  • Partner Viva Network Zimbabwe (VNZ)
  • Land Zimbabwe

Projektets overordnede formål er at beskytte 22.500 sårbare børn mod vold og seksuelt misbrug gennem mobilisering af børnevenlige kirker som forandringsagender. Konkret vil projektet gennem fortalervirksomhed mobilisere, kapacitetsopbygge og certificere 150 ’børnevenlige kirker’. Gennem kirkerne oprettes bæredygtige strukturer, som skal bidrage til at beskytte børn i kirken og lokalsamfundet. Der oprettes bl.a. børnebeskyttelseskomiteer, børneaktionsgrupper, forældrestøttegrupper, og politikker for børnebeskyttelse. Samtidig adresseres kirkens rolle ift. negative patriarkalske kønsnormer og voldstrukturer gennem fortalervirksomhed. Denne kirke-baserede model videreudvikles og kontekstualiseres gennem projektet. Samtidig har projektet stort fokus på at påvirke de fire største kirkeretninger i Zimbabwe til at blive forandringsagender og arbejde imod skadelige normer og adfærd praktiseret af kirken i Zimbabwe. Med målet om at udbrede kirke-baserede tilgange til at reducere seksuelt misbrug og vold mod børn promoveres ’Child Friendly Churches’ modellen til tusindvis af kirker gennem nationale kirkelige alliancer.

Info

Periode 31/01/2022 – 30/07/2023

Bevilling 1.000.000,00

Projekttype Miniprogram

Projektkategori A og B Miniprojekt

Verdensmål

  • 5. Ligestilling mellem kønnene