Vision seminar

  • Projektnummer CKU-21-D-05
  • Bevillingshaver Evangelisk Frikirke i Danmark
  • Partner Fathers Home Care Ministries
  • Land Ghana

Formålet er at styrke og udvikle samarbejdet mellem Det Danske Missionsforbund og Father’s Home Care Ministries. Planerne om at styrke FHCM´s rolle i lokalsamfundet, også som grøn organisation, er højt på dagsordenen. Ved en partnerskabskonference vil vi drøfte, hvordan FHCM kan arbejde mere bæredygtigt og samtidig være et eksempel til efterfølgelse for andre organisationer i nærområdet. Vi ønsker at arbejde med økologisk, økonomisk og social bæredygtighed. Vi håber, at andre små og mellemstore landbrug kan lære at udnytte jorden uden at udpine den. Vi håber, at skolen kan profilere sig som bæredygtig skole og påvirke andre skoler i samme retning. Kan det lykkes for FHCM at etablere bæredygtige strømkilder, kan det forhåbentlig også blive et eksempel til efterfølgelse for andre organisationer. Som resultat af konferencen forventer vi at udarbejde en plan for de fremtidige indsatser, herunder projektsamarbejde.

Info

Periode 28/02/2022 – 04/03/2022

Bevilling 90.090,00

Projekttype Miniprogram

Projektkategori D - Partnerskabsaktiviteter

Verdensmål

  • 11. Bæredygtige byer og lokalsamfund
  • 13. Klimaindsats