Partnership renewal between Future & Hope - Denmark and Future & Hope - Tanzania

  • Projektnummer CKU-21-D-07
  • Bevillingshaver Fremtid og Håb
  • Partner Future and Hope, Zumbawanga
  • Land Tanzania

Formålet med aktiviteterne er at styrke og udvikle samarbejdet mellem Fremtid og Håb DK og Future and Hope TZ gennem fornyelse af partnerskabsaftalen fra 2017. Partnerskabet er velfungerende og aftalen fra 2017 er fulgt. Parterne i både Syd og Nord finder behov for at drøfte visioner og udarbejde en aftale om en fortsat udvikling med planer og mål for arbejdet i de kommende 5 år. Dertil kommer at der i begge organisationers bestyrelser er tilgået nye medlemmer, og der er brug for, at relationerne mellem de to bestyrelser styrkes for at opnå et fælles fokus på målene for fremtiden. Ét specifikt mål er, med baggrund i det netop afsluttede projekt omkring familie oplysnjng og - undervisning (Family Based Care) at fortsætte med endnu et projekt: FBC 2. Derfor vil møderne også benyttes til at de involverede parter i fællesskab drøfter ideerne hertil.

Info

Periode 20/01/2022 – 30/01/2022

Bevilling 77.000,00

Projekttype Miniprogram

Projektkategori D - Partnerskabsaktiviteter

Verdensmål

  • 1. Afskaf fattigdom
  • 3. Sundhed og trivsel
  • 17. Partnerskab for fred