Social Cohesion Strengthening through Improved Inter/Intra faith groups relations in South Kordofan State in Sudan

  • Projektnummer CKU-21-TB-04
  • Bevillingshaver International Aid Services
  • Partner IAS Sudan
  • Land Sudan

Dette projekt sigter mod at styrke den sociale samhørighed blandt befolkningen i Sudan, især på statsniveau i Sydkordofan såvel som på nationalt plan. Dette vil blive opnået gennem forbedring af deres interne- og eksterne religiøse relationer samt fremme af grundlæggende rettigheder for marginaliserede grupper blandt dem, såsom kvinder og trosminoriteter. De forventede resultater er, at både majoritets- og minoritetsgruppens trosgrupper oplever konstruktive interreligiøse forbindelser, hvor minoritetsgrupperne rapporterer om øget frihed til at udøve deres tro og tro, og mindretalsgruppernes kapacitet som en del af de bredere civilsamfundsorganisationer styrkes for en stærkere stemme. Dette vil omfatte styrkelse af kvinders deltagelse og indflydelse i trosstrukturer til at bidrage til politiske ændringer og positive tværreligiøse forbindelser.

Info

Periode 31/01/2022 – 30/03/2023

Bevilling 500.000,00

Projekttype Miniprogram

Projektkategori A og B Miniprojekt

Verdensmål

  • 5. Ligestilling mellem kønnene
  • 10. Mindre ulighed
  • 16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner