Feasibility Stydy concerning “Towards more freedom of religion and belief in Cambodia (TFC)”

  • Projektnummer CKU-22-TC-01
  • Bevillingshaver Danmission
  • Partner Peace Bridges Organisation
  • Land Cambodia

Forundersøgelsen adresserer Kuy-folket omkring skovene Prey Lang og Prey Preah Rokar. Formålet er at skabe overblik over Kuy-folkets forbindelse til skovene og skovenes betydning for identitet of fællesskabsfølelse ift. Kuy-folkets spirituelle overbevisning of praksis, hvor skovånder og hellige steder i skoven spiller en afgørende rolle. Det vil blive analyseret og beskrevet, hvilken indflydelse historier, overbevisninger og praksis, der er bundet med disse hellige steder, har for Kuy-folket og hvorledes disse er sammenvævet med Kuy-folkets levebrød, som primært stammer fra skoven. Hastig afskovning indskrænker både levebrød og frihed til at praktisere spirituel overbevisning, hvorfor det overordnede formål er at give en mere detaljeret analyse af disse udfordringer på lokalt niveau, en kortlægning af betydningsfulde åndelige steder samt hvordan disse praksisser og overbevisninger ændrer sig på grund af ændringer i arealanvendelsen, skovrydningen of fremmedgørelsen fra skovene.

Info

Periode 28/02/2022 – 30/07/2022

Bevilling 79.328,00

Projekttype ToRF-vindue

Projektkategori C - Forundersøgelse

Verdensmål

  • 17. Partnerskab for fred