Addressing FoRB and Empowering Children in the MENA – Puzzle Phase 2

  • Projektnummer CKU-21-TA-04
  • Bevillingshaver Det Danske Bibelselskab
  • Partner SAT-7 International Trust
  • Land Libanon

Dette projekt har til formål at anvende en rettighedsbaseret tilgang til udvikling, der adresserer FoRB i kontekst af sekterisme, dvs. ønsker at styrke FoRB ved at fremme universelle normer og værdier og adressere religiøse spændinger og styrke det civile engagement. Projektet anvender en Kommunikation for Udvikling (C4D) tilgang, som ser medierne som et effektivt redskab til social forandring. Målet vil blive nået gennem en række resultater, hvorigennem projektmodtagerne vil gennemgå: brobygning (bridging), fællesskab (bonding) og opbygning (building). Projektet består af to projektcyklusser med teenagebørn, der deltager i Puzzle-satellit-tv-programmet, og separate public servicemeddelelser (PSA'er) målrettet mod både børn og forældre. Partnerorganisationerne vil også facilitere mediefortalerinitiativer og give både de deltagende børn og udvalgte seere platform og viden til at engagere sig i deltagelsesbaserede journalistiske initiativer og lægge pres på de ansvarshavende aktører til at fremme behov i lokalsamfundene.

Info

Periode 30/06/2022 – 29/06/2024

Bevilling 1.200.000,00

Projekttype ToRF-vindue

Projektkategori A og B Miniprojekt

Verdensmål

  • 5. Ligestilling mellem kønnene
  • 10. Mindre ulighed
  • 16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner