Towards more freedom of religion and belief in Cambodia (TFC)

  • Projektnummer CKU-22-TA-01
  • Bevillingshaver Danmission
  • Partner Peace Bridges Organisation
  • Land Cambodia

Formalet med projektet er at reducere antallet af ToRF overtrædelser og fremme en mere respektfuld og inkluderende adfærd i relation til den religiøse anden. Det vil ske gennem i) brugen af en faciliterende og lyttende metode til at informere og designe projektaktiviteter, opbygning af viden om ToRF blandt cambodjanske partnerorganisationer og trossamfund, udvikling af undervisningsmateriale pa khmer om ToRF, samt teologisk refleksion blandt kristne om ToRF; ii) opbygning af lokale og nationale komiteer og deltagelse i et internationalt ToRF netværk, iii) afholdelse af events der fremmer diversitet, inklusion og ToRF, samt gennemførelse af fortalervirksomhedsinitiativer der adresser to specifikke ToRF problematikker: (krav til religiøse mindretal om fornyelse af deres registrering hvert andet år og indfødte folks ret til at praktisere deres tro og adgang til hellige steder). Projektets målgruppe er religiøse mindretal herunder kristne, indfødte folk i tre skovområder, lokale og nationale myndigheder, samt den almene befolkning.

Info

Periode 30/06/2022 – 29/06/2024

Bevilling 2.000.000,00

Projekttype ToRF-vindue

Projektkategori A og B Miniprojekt

Verdensmål