Training of Wilson Albert Nkumba

  • Projektnummer CKU-22-E-03
  • Bevillingshaver Brødremenighedens Danske Mission
  • Partner Moravian Church in West-Tanznaia
  • Land Tanzania

Wilson Nkumba tiltrådte som leder af Sikonge Hospital i efterår 2019. Hospitalet var på daværende tidspunkt i dyb krise, bl.a. havde de ansatte ikke fået løn i månedsvis. Nkumba har på kort tid løftet hospitalet ud af den umiddelbare krise og vist, at han er i stand til at lede hospitalet. Nkumba er uddannet præst og har derfor behov for at efteruddanne sig indenfor hospital management. Primo 2021 udsendte BDM Mia Toldam Korsgård til at kapacitetsopbygge Sikonge Hospital bl.a. ved at støtte og rådgive Nkumba i ledelsesopgaven. Deres samarbejde har bekræftet, at Nkumba er en kompetent leder, og at efteruddannelse af Nkumba er et relevant of nødvendigt skridt i kapacitetsopbygningen af Sikonge Hospital. BDM ansøger derfor om Nkumbas deltagelse i kurset ’Healthcare System Management’ hos kursusudbyderen CORAT (Christian Organizations Research and Advisory Trust in Africa), Nairobi, Kenya.

Info

Periode 10/07/2022 – 14/08/2022

Bevilling 27.367,00

Projekttype Miniprogram

Projektkategori E - Kapacitetsudvikling og netværk

Verdensmål

  • 3. Sundhed og trivsel