Partnership development between Assist, EPTF and The Navigators Kenya

  • Projektnummer CKU-22-D-03
  • Bevillingshaver Assist
  • Partner
  • Land Kenya

Det overordnede formål med partnerskabsaktiviteten er at udvikle og styrke partnerskabet mellem Assist og EPTF/Navigators igennem flere forskellige aktiviteter. Partnerskabsaktiviteten vil resultere i udarbejdelsen af en trepartspartnerskabsaftale mellem Assist, EPTF/Navigators for at formalisere reintegrationen af Navigators i partnerskabet og gendanne grundlaget for partnerskabet mellem EPTF og Assist. Efter organisatoriske ændringer i forankringen af EPTF og i samarbejdet mellem parterne, er det nødvendigt, at Navigators styringsrolle stadfæstes i den fælles partnerskabsaftale, og at relationen mellem partnerne styrkes yderligere. Dette skal bidrage til opnåelse af vores fælles mål om at yde akut hjælp og langsigtet udviklingsbistand til fattige, marginaliserede og svage. Partnerskabsaktiviteten vil bestå af tre partnerskabsbesøg i hhv. Kenya og Danmark, som skal bidrage til opbygning af relationer mellem parterne igennem udviklingsmøder, vidensdeling og værdisæts drøftelser. Dette skal danne grundlaget for konsolideringen af den reviderede partnerskabsaftale.

Info

Periode 30/04/2022 – 30/03/2023

Bevilling 65.800,00

Projekttype Miniprogram

Projektkategori D - Partnerskabsaktiviteter

Verdensmål

  • 1. Afskaf fattigdom
  • 8. Anstændige jobs og økonomisk vækst
  • 10. Mindre ulighed