Capacitating Emerging Leaders in Win Souls for God Evangelical Ministries

  • Projektnummer CKU-22-E-06
  • Bevillingshaver Promissio
  • Partner Win Souls for God Evangelical Ministries (WSG)
  • Land Ethiopien

Promissio har siden 2001 samarbejdet med Win Souls for God Evangelical Ministries (WSG) i Etiopien. WSG arbejder ud fra et holistisk menneskesyn og er derfor ud over forkyndelse også involveret i socialt arbejde målrettet bl.a. sexarbejdere og gadebørn. WSG og Promissio ønsker at styrke WSG- ledelsens kapacitet – herunder den interne og eksterne kommunikation – ved, at to mellemledere i WSG i form af programleder, Mr. Befrdu Meseret Engidawork, og direktionssekretær, Mrs. Eden Yemane Kahsay, deltager i Dansk Missionsråds netbaserede kursus, Church-Based Development Leadership, i 2022-23. Ud over dem selv forventes deres kursusdeltagelse at styrke WBS’s øvrige ledelse og medarbejdere, som de via undervisning vil dele deres nyerhvervede viden med. Dette ventes bl.a. at føre til nye og bedre arbejdsformer og til styrkede relationer til WSG’s eksterne partnere – herunder Promissio.

Info

Periode 19/06/2022 – 28/06/2023

Bevilling 68.376,00

Projekttype Miniprogram

Projektkategori E - Kapacitetsudvikling og netværk

Verdensmål