Fight against Radicalization and Promotion of Peaceful Co-existence in the Mayo-Sava division of Far-North Cameroon – phase two.

  • Projektnummer CKU-22-A-08
  • Bevillingshaver Mission Afrika
  • Partner Eglise Fraternelle Lutheriene du Cameroun
  • Land Cameroun

I det nordlige Cameroun, er truslen fra Boko Haram tydelig, og skaber lokale konflikter, samt hverver særligt arbejdsløse unge. Projektet vil etablere 16 komiteer for fred blandt lokale ledere, der I disse komiteer på tværs af religion og sociale forhold løser konflikter og er forbilleder I deres samarbejde. 520 er derudover målgruppen for økonomiske aktiviteter der skal give dem fremtidshåb og værne mod hvervning af Boko Haram. De organiseres i grupper, for udover at øge deres økonomiske levegrundlag også at styrke sammenhængskraften på tværs af religiøse skel. En tidligere central etableret komite i præfekturets hovedområde vil i projektet få formel anerkendelse som forening og sikre fremtidsmulighederne for yderligere aktiviteter i området. Der investeres i at kapacitetsopbygge medlemmerne af denne og af kirkens udviklingsarbejde, hen imod yderligere påvirkning af lokale myndigheders arbejde for fred i området.

Info

Periode 30/06/2022 – 30/12/2024

Bevilling 999.365,00

Projekttype Miniprogram

Projektkategori A og B Miniprojekt

Verdensmål

  • 1. Afskaf fattigdom
  • 16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner