Sustained Resilience against Climatic Shocks and Stresses among Vulnerable Communities in Tharaka Nithi North and South Sub-counties in Tharaka Nithi County, Kenya

  • Projektnummer CKU-22-A-04
  • Bevillingshaver International Aid Services
  • Partner IAS Kenya
  • Land Kenya

Projektet fokuserer på at forbedre og opretholde modstandsdygtigheden i Tharaka Nithi County-samfundet baseret på de kumulative erfaringer fra anbefalinger fra forskning udført af IAS K om samfunds modstandsdygtighedsystemer, implementering af DMCDD-20-A-03-projektet og anbefalinger fra den seneste evalueringsrapport af det samme projekt. Dette projekt skal fokusere på: 1. Styrkelse af samfundsviden inden for klimatisk og miljømæssig modstandsdygtighed 2. Forbedring af samfundets sikkerhedsnetsystemer. 3. Styrkelse af civilsamfundsorganisationernes og kirkernes/samfundets evne til at gå ind for klimaindsats og korrekt udnyttelse af naturressourcer. 4. Støtte udnyttelse af indfødt viden til at bekæmpe klima og fælles problemer i samfundet.

Info

Periode 31/07/2022 – 30/07/2024

Bevilling 1.018.472,00

Projekttype Miniprogram

Projektkategori A og B Miniprojekt

Verdensmål

  • 1. Afskaf fattigdom
  • 2. Stop sult
  • 5. Ligestilling mellem kønnene
  • 6. Rent vand og sanitet
  • 10. Mindre ulighed