Prevention and protection of child survivors of violence through strong community-based structures

  • Projektnummer CKU-22-A-06
  • Bevillingshaver Viva Danmark
  • Partner Red Viva Honduras
  • Land Honduras

Projektets mål er at børn i fire udvalgte regioner i Honduras lever i tryghed. 550 lærere, omsorgspersoner, kirkemedlemmer og myndigheder trænes i børnebeskyttelse samt i hvordan voldsramte børn bedst hjælpes, og 1650 børn lærer at beskytte sig selv og andre børn mod vold, og hvordan de bedst søger hjælp. Voldsramte børn bliver genopbygget psykisk, fysisk og juridisk gennem Netværk for Akut Genoprettelse af Børn bestående af 25 institutioner og komiteer fra lokalsamfundet, NGO’er samt statslige organer på lokalt og centralt niveau. RVH driver solid fortalervirksomhed overfor de lokale myndigheder for at styrke deres indsats mod beskyttelse af børn samt overfor den nationale anklagemyndighed for børn for at optimere håndteringen af sager om seksuel vold mod børn. 4000 børn kan bede om hjælp gennem 20 institutioner, der udvikler metoder til at modtage og håndtere disse nødråb, og 800 børn oplever lindring gennem terapeutiske børnegrupper med omsorgspersoner trænet i traumers betydning for børns udvikling. 10000 børn, unge og voksne nås via årlige (primært online) kampagner om beskyttelse af børn.

Info

Periode 30/06/2022 – 29/06/2024

Bevilling 1.000.000,00

Projekttype Miniprogram

Projektkategori A og B Miniprojekt

Verdensmål

  • 16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner