Capacity building of the financial management and organisation of Sikonge Hospital

  • Projektnummer CKU-22-B-13
  • Bevillingshaver Brødremenighedens Danske Mission
  • Partner Moravian Church in West-Tanznaia
  • Land Tanzania

Sikonge Hospital går ultimo 2022 fra at være distriktshospital til at blive et frivilligt drevet hospital, hvilket kræver en række organisationsforandringer. Der er fortsat brug for Sikonge Hospital for at sikre et godt sundhedstilbud til lokalbefolkningen, ikke mindst de mest udsatte. Projektet vil styrke hospitalets organisering hele vejen rundt. Der er især behov for at kapacitetsopbygge økonomistyringen, samt administrative processer, såsom human ressources, beslutningsprocesser, ansvars- og opgavefordeling, og betalingsdispensationer til udsatte grupper. Projektets primære aktiviteter er 1) undersøgelse og kapacitetsopbygning af økonomistyringen faciliteret af en ekstern konsulent gennem en række besøg samt 2) en fortløbende omorganisering og kapacitetsopbygning af administrationen generelt gennem ledelsesmøder og seminarer faciliteret af BDMs udsendte medarbejder.

Info

Periode 31/08/2022 – 30/10/2023

Bevilling 199.942,00

Projekttype Miniprogram

Projektkategori A og B Miniprojekt

Verdensmål

  • 3. Sundhed og trivsel