Capacitating Young Staff in Win Souls for God Evangelical Ministries

  • Projektnummer CKU-22-E-09
  • Bevillingshaver Promissio
  • Partner Win Souls for God Evangelical Ministries (WSG)
  • Land Ethiopien

Promissio har siden 2001 samarbejdet med Win Souls for God Evangelical Ministries (WSG) i Etiopien. WSG arbejder ud fra et holistisk menneskesyn og er derfor ud over forkyndelse også involveret i socialt arbejde målrettet bl.a. sexarbejdere og gadebørn. WSG og Promissio ønsker at styrke WSG’s kapacitet ved at en ung medarbejder i WSG, Ms. Feven Tekolla Aklilu, deltager på Diakonhøjskolens interkulturelle kursus om diakoni og social aktivisme i Aarhus i efteråret 2022. Dette forventes at styrke ikke blot Ms. Feven selv, men også WBS’s øvrige medarbejdere gennem Feven’s deling af ny viden om at overkomme kulturelle forskelle, som er en udfordring, man oplever i WSG i arbejdet blandt gadebørn i Addis Ababa fra mange forskellige landsdele og kulturer. Ms. Feven forventes desuden efter kurset at igangsætte fortalervirksomhedsaktiviteter i WSG vedr. gadebørn. Endelig forventes kursusdeltagelsen også at gavne det gensidige kendskab mellem WSG og Promissio.

Info

Periode 27/06/2022 – 29/11/2022

Bevilling 66.550,00

Projekttype Miniprogram

Projektkategori E - Kapacitetsudvikling og netværk

Verdensmål

  • 4. Kvalitetsuddannelse