Buyantanshi - Creating and strengthening opportunities for improved quality of life

  • Projektnummer CKU-22-A-01
  • Bevillingshaver Kirkernes Integrationstjeneste
  • Partner Advocacy for Child Justice (ACJ)
  • Land Zambia

Projektet er en reaktion på lave husstandsindkomster, manglende viden og dårlige synergier blandt medlemmer af samfundet, der fører til, at unge ofte ender uden håb og i misbrug. Det overordnede mål er at forbedre livskvaliteten for de unge i Lukata, Katoba, John Howard og Chiwala Chiefdom gennem udrustning af lokale kirker og samfundsgrupper. Dette projekt er rettet mod 600 unge i alderen 15 til 25 år, 100 medlemmer af Local Based LifeSavers Committee (LBLSC), 60 Local Church Based Committees (LCBC) og 1.000 husstande i de fire målgrupper. ACJ vil arbejde med samfundsrepræsentanter og nøgleinteressenter såsom ministerier, regeringsafdelinger, lokale ledere, ungdomsfokuserede CSO'er, FBO'er og den private sektor til projektopfyldelse. I samarbejde med LCBC og LBLSC udvalg vil ACJ samarbejde med TEVET Trainers og andre for at designe workshops og træninger til forbedret forvaltning af IGA'er, der vil bidrage til forbedret husstandsniveau socioøkonomisk status og livskvalitet for unge. Andre aktiviteter vil omfatte opbygning af LBLSC- og LCBC-medlemmernes kapacitet for at sætte dem i stand til i) at dele oplysninger og uddanne andre forældre/værger i bedste praksis inden for IGA-forvaltning ii) samarbejde med ledere på græsrodsniveau med henblik på fortalervirksomhed iii) skabe bevidsthed blandt forældre/værger om deres forpligtelse til at opfylde unges grundlæggende behov (uddannelse, ernæring, sundhed); og iv) kræve opfyldelse af regeringens pligter over for unge i forhold til at opretholde deres rettigheder. Endelig vil ACJ på nationalt plan slå til lyd for tilpasning af ungdomshandlingsplanen til de nationale udviklingsplaner for at forbedre finansieringen af unges levebrød i landdistrikterne og i samarbejde med lokale kirke- og samfundsstrukturer støtte udviklingen af en lokal handlingsplan gennem distriktskommissærernes kontor for at fremme unges deltagelse i IGA'er og andre økonomiske aktiviteter såsom beskæftigelse målrettet deres forbedrede levebrød.

Info

Periode 31/07/2022 – 30/07/2024

Bevilling 1.000.000,00

Projekttype Miniprogram

Projektkategori A og B Miniprojekt

Verdensmål

  • 1. Afskaf fattigdom
  • 5. Ligestilling mellem kønnene
  • 8. Anstændige jobs og økonomisk vækst
  • 11. Bæredygtige byer og lokalsamfund