Capacity Building of Hope Danmark (UG), Kamuli, through the course HOPE IN ACTION - Intercultural Course on Diakonia & Social Activism

  • Projektnummer CKU-22-E-10
  • Bevillingshaver Hope Danmark
  • Partner Hope Danmark (UG) Ltd.
  • Land Uganda

Hope Danmark (UG), som er Hope Danmarks internationale NGO i Uganda, ønsker at støtte lokale og internationale partnere i udvikling af civilsamfundet i Kamuli distriktet. Hope Danmark (UG) har behov for opbygning af kapacitet indenfor diakoni og civilsamfundsudvikling, herunder ledelse, projektudvikling, kommunikation og fortalervirksomhed. Hope Danmark ønsker at Susan Takumba, der er teamleder på kontoret i Kamuli for River City Cristian Church (RCCC) sponsorprogrammet, kan deltage i kurset ”Hope in Action”, der udbydes af Diakonhøjskolen i Aarhus. Kurset har netop som mål at udruste deltagere med viden, værktøjer og træning i at omsætte den kristne tro i praktisk diakoni og ”social aktivisme

Info

Periode 31/08/2022 – 29/11/2022

Bevilling 68.046,00

Projekttype Miniprogram

Projektkategori E - Kapacitetsudvikling og netværk

Verdensmål