Program for Church-based organisation leadership

  • Projektnummer CKU-22-E-07
  • Bevillingshaver Areopagos
  • Partner Anafora Retreat Centre
  • Land Egypten

Der søges om to Anafora program-koordinatorers deltagelse på Dansk Missionsråds Church-based Development Leadership Course (CDL) August 2022-June 2023. Målet er at styrke Anafora som en professional civilsamfundsorganisation, i tillæg til at være et respekteret og afholdt retrætecenter og program-organisation med fokus på at rehabilitere kvindelige voldsofre og give skole-afhoppere en ny chance. Det er først med Areopagos/CKU støtte fra 2021 (CKU 21-B-03), at Anafora er begyndt på civilsamfundsudvikling, og der er brug for kapacitetsudvikling. CDL-kurset vil give færdigheder i ledelse, M&E, fortalervirksomhed, og generel projektudvikling med fokus på diakoni i kirkeligt baseret udviklingsarbejde. Anaforas nøglemedarbejdere Ms. Sara Hanna og Sr. Maria vil blive klædt på til at videreudvikle civilsamfunds-arbejdet, bl.a. henimod COP-27 i efteråret, hvor Anafora vil søge at spille mere ind i det egyptiske civilsamfund og endelig i forhold til en ønsket ny fase af ElQussia pilotprojektet

Info

Periode 29/08/2022 – 28/06/2023

Bevilling 72.500,00

Projekttype Miniprogram

Projektkategori E - Kapacitetsudvikling og netværk

Verdensmål

  • 6. Rent vand og sanitet