Saving groups in Murugarama village, Rwanda

  • Projektnummer CKU-22-B-14
  • Bevillingshaver Dansk Kherwara-Mission
  • Partner Christian Mercy Ministries
  • Land Rwanda

Dette er et pilot projekt for DKM, der bygger videre på et tidligere afsluttet projekt i landsbyen Mugarama (gennemført af CMM). Her var hovedfokus at børn og unge får mulighed for skolegang og uddannelse. På grund af økonomisk recession på grund af Covid-19, så fokuseres der i denne ansøgning på opbyggelse af microfinans lånegrupper. (VSLA grupper). Projektet er også det første i det nye samarbejde mellem CMM og DKM, og vil opbygge erfaringer som kan bruges af både CMM og DKM. Ansøgningen følges op af en partnerskabsaktivitet så begge organisationer lærer hinanden bedre at kende. Projektet vil: • Mobilisere 15 nye VSLA grupper med inddragelse af både kvinder og mænd (60/40). • Uddanne nye 500 VSLA medlemmer, primært forældre til børn i skolen, familier hvor kvinden leder familien, selvforsørgende landbrug, samt sygdomsramte familier med hiv/aids • Oplysning om nye landsbrugsmetoder, entrepreneurship, mindre virksomheder osv. • Skabe 30 nye indkomst skabende aktiviteter efter træning i VSLA systemet.

Info

Periode 14/08/2022 – 13/08/2023

Bevilling 200.000,00

Projekttype Miniprogram

Projektkategori A og B Miniprojekt

Verdensmål

  • 1. Afskaf fattigdom
  • 8. Anstændige jobs og økonomisk vækst