Klimakonference — fordybelse og handling. At engagere danske kirkefolk i klimahandling og udviklingssamarbejde

  • Projektnummer CKU-22-I-03
  • Bevillingshaver Areopagos
  • Partner
  • Land Egypten

Areopagos ønsker med denne oplysningsaktivitet at gennemføre en klimakonference på Emaus, Haslev, for at engagere danske kirkefolk i klimaarbejde gennem et særligt fokus på udviklingssamarbejdet med Anafora om klimavenlige aktiviteter i Corsea, Egypten. Areopagos håber direkte at nå en målgruppe på ca. 60 personer til deltagelse på konferencen, mens der gennem omtale forventes op mod 200.000 læsere/lyttere. Der vil i løbet af konferencen blive brugt praksiseksempler fra Egypten med udgangspunkt i det CKU støttede projekt CKU-21-B-03, ”Coptic Church as green change agents in El Qussia and Meir Diocese, Upper Egypt”. Historierne fra Egypten skal inspirere til stillingtagen til klima- og miljøproblemer, give input til forståelsen af, hvad kirkens særlige opgave er ift. at arbejde med på den grønne omstilling, både lokalt og globalt, og der lægges op til at der herudfra vil lægges op til handlemuligheder, eksempelvis deltagelse i trepartssamarbejder mellem danske menigheder, Areopagos og Anafora.

Info

Periode 02/11/2022 – 30/03/2023

Bevilling 50.000,00

Projekttype Miniprogram

Projektkategori I - Oplysning

Verdensmål

  • 13. Klimaindsats
  • 17. Partnerskab for fred