Participation in ILC 2002 of Dalwor Hossain, Project Manager, Community Based Rehabilitation Partner, North-West Bangladesh

  • Projektnummer CKU-22-E-12
  • Bevillingshaver Spedalskhedsmissionen
  • Partner The Leprosy Mission (TLM) Bangladesh
  • Land Bangladesh

Den lokalsamfunds baserede rehabiliterings tilgang er med stor succes blevet udviklet og anvendt af TLMI B over lang tid. Med udgangspunkt i lokale grupper af spedalske med handicaps og konsekvenser af social eksklusion, er der dannet selvhjælpsgrupper, der har fokuseret på rettighedsbaseret og indkomstgenerende aktiviteter. Grupperne er sammensluttet i distriktsforeninger og inkluderer både spedalske, andre med handicaps og socialt udsatte. Dalwor Hossain har arbejdet som projektleder for disse programmer i 12 år. Temaet om kapacitetsudvikling igennem selvhjælpsgrupper vil blive præsenteret med et allerede godkendt abstract på International Lepra Conference den 8.-11. november 2022 i Hyderabad, Indien. De eksisterende CBRP-aktiviteter er designet som operationel forskning under temaet "Mainstreaming af spedalske handicappede gennem Disabled People Organization”

Info

Periode 31/10/2022 – 29/11/2022

Bevilling 13.260,00

Projekttype Miniprogram

Projektkategori E - Kapacitetsudvikling og netværk

Verdensmål

  • 17. Partnerskab for fred