Empowering Israeli and Palestinian Changemakers in the area of FoRB (Freedom of Religion and Belief)

  • Projektnummer CKU-22-TA-02
  • Bevillingshaver Den Danske Israelsmission
  • Partner Musalaha
  • Land Palæstina

Det overordnede forma°l med interventionen er at bidrage til udrustede og aktivt engagerede ledere (unge, voksne og kvinder) i Israel og Palæstinas civilsamfund, som er fredsskabere, der fremmer forsoning i deres bredere indflydelsessfære, inklusiv gennem viden, færdigheder, holdningsforandringer og fortalervirksomhed for Tros- og Religionsfrihed (ToRF). Denne og sidste fase af interventionen adresserer 500 personer direkte og op til 50.000 personer indirekte gennem sociale medier med fortalerinitiativer til fremme af forsoning og TORF. Gennem 1. Yderligere undervisning af forandringsagenter i forsoning og ToRF, 2. Udrustelse til fortalervirksomhed gennem NORFoRBs Local Changemakers Course og 3. Gennemførsel af 6 fortalerinitiativer søger Musalaha og Israelsmissionen at engagere et netværk af forandringsagenter, i en fælles græsrodsindsats for forsoning og ToRF.

Info

Periode 31/12/2022 – 29/06/2024

Bevilling 1.340.968,00

Projekttype ToRF-vindue

Projektkategori A og B Miniprojekt

Verdensmål

  • 5. Ligestilling mellem kønnene
  • 10. Mindre ulighed
  • 16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner