Narok peace resilience project

  • Projektnummer CKU-22-A-13
  • Bevillingshaver International Aid Services
  • Partner Free Pentecostal Fellowship in Kenya (FPFK)
  • Land Kenya

Projektets overordnede mål er at styrke modstandsdygtighed over for voldelige konflikter blandt Maasai-klanerne i Narok County. Dette sker gennem at: Fremme respekten for mangfoldighed gennem fredsdialoger i lokalsamfundene, Opbygning af tillidsfulde forbindelser mellem lokalsamfundet og de relevante statslige organer ved hjælp af ”Information and Communication Technology” (ICT), Styrkelse af fredsstrukturerne i lokalsamfundene blandt andet med henblik på at yde bedre mental sundhedsmæssig støtte til voldsofre samt Tilvejebringelse af alternative indtægtskilder for at mindske den overdrevne afhængighed af jord. Den ultimative målgruppe er 180,417 indbyggere i Kilgoris sub-county (amt), den primære målgruppe er 1160 medlemmer af lokalsamfundene og stakeholders fra lokalsamfundsniveau til county-niveau og den sekundære målgruppe er 100 dutybearers fra lokale regeringsinstitutioner.

Info

Periode 30/11/2022 – 29/05/2024

Bevilling 738.092,00

Projekttype Miniprogram

Projektkategori A og B Miniprojekt

Verdensmål

  • 16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner