Promoting Freedom of religion and beliefs through child-led social integration in three villages in the Ratnapura district, Sri Lanka

  • Projektnummer CKU-22-TB-02
  • Bevillingshaver Assist
  • Partner Lanka Evangelical Alliance Development Service ( LEADS)
  • Land Sri Lanka

Forma°let med projektet er at fremme tros- og religionsfrihed gennem børnefokuserede aktiviteter, der fremmer social integration i tre landbyer i Ratnapura district i Sri Lanka. Projektet bygger pa° læringer fra et pilotprojekt, hvor der blev udviklet en ha°ndbog om en metode, som vi kalder Super Hero modellen. I pilotprojektet erfarede vi, at vi ved at mobilisere børnegrupper i aktiviteter i deres lokalsamfund kunne øge integrationen mellem religiøse og etniske grupper. Derfor vil vi i dette projekt først træne de børn, som deltog i pilotprojektet, til at blive forandringsagenter i Mahawala og fungere som ambassadører for projektet i de nye landsbyer (outcome 1). Dernæst vil vi udvide modellen til nye landsbyer ved at starte med at kapacitetsopbygge børn, forældre og religiøse ledere i Superhero modellen (output 2). Sa° vil vi anvende modellen og engagere børn, deres familier og religiøse ledere i forskellige aktiviteter som lege, festivaler og workshops for at udvikle positive oplevelser pa° tværs af religiøse grupper i nye landsbyer (outcome 3).

Info

Periode 31/12/2022 – 30/12/2024

Bevilling 500.000,00

Projekttype ToRF-vindue

Projektkategori A og B Miniprojekt

Verdensmål

  • 10. Mindre ulighed
  • 16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner