Broadcasting hope to Persian women via satellite and digital media Phase 2

  • Projektnummer CKU-22-TA-04
  • Bevillingshaver Mission Afrika
  • Partner SAT-7 International Trust
  • Land Afghanistan

Fase 2 af projektet "Udsendelse af ha°b til persiske kvinder via satellit og digitale medier” vil gennem satellit-tv og sociale medier informere om Tros- og religionsfrihed med fokus pa° krydsfeltet med køn gennem Live-tv-udsendelsen “Insiders” som rækker ud til potentielt mere en 50 mio. Seere I Iran Afghanistan, Tajikistan og diaspora (inkl. Tyrkiet). Projektet vil desuden kapacitetsopbygge persisk-talende kvinder til at udfri deres identitet og rettigheder gennem ToRF, og samtidig skabe større opmærksomhed blandt mænd som duty-bearers til at støtte kvinder til at udfordre skadelige normer I det persiske samfund. For at sikre den langsigtede bæredygtige indsats, vil projektet arbejde med at kapacitetsopbygge ba°de ma°lgruppe og SAT-7’s personale I forhold til international fortalervirksomhed for trosfrihed og kvinderettigheder I den persisk talende verden.

Info

Periode 31/05/2023 – 29/11/2025

Bevilling 2.643.755,00

Projekttype ToRF-vindue

Projektkategori A og B Miniprojekt

Verdensmål

  • 5. Ligestilling mellem kønnene
  • 10. Mindre ulighed
  • 11. Bæredygtige byer og lokalsamfund
  • 16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner