Hasasa-Adola Sustainable Livelihood Resilience Program, Phase I

  • Projektnummer CKU-22-F-01
  • Bevillingshaver Promissio
  • Partner EECMY-WBS-DASSC (Ethiopean Evangelical Church Mekane Yesus-Wabe Batu Synod-Development & Social Services Commission)
  • Land Ethiopien

Det samfinansierede projekt har en direkte målgruppe på 13.773 (5.812 F & 7.961 M) og en indirekte på 9.839 (4.594 F & 5.245 M) i Gedeb Hasasa og Adola Rede distrikterne i hhv. West Arsi og Guji zonerne. Projektet har især fokus på sårbare grupper såsom forældrelæse børn, fattige kvindelige eneforsørgere, småbønder og minoritetsgrupper og vil overordnet bidrage til målgruppens evne til varigt at kunne brødføde sige selv. Mere specifikt er målet at øge husstandens fødevarersikkerhed, forbedre kvinder socioøkonomiske status samt den fredelige sameksistens mellem mennesker med forskellige etniciteter og religioner. CKU-midlerne vil kun blive anvendt i Gedeb Hasasa distrikt bl.a. til etablering af kvindegrupper vedr. opsparing og produktion af brændselsbesparende ildsteder samt til træning til disse grupper om kvinderettigheder og virksomhedskompetencer, og desuden til start ad dialogfora med bl.a. traditionelle og religiøse ledere om fredelig sameksistens og konfliktforebyggelse.

Info

Periode 31/12/2022 – 30/12/2025

Bevilling 1.000.000,00

Projekttype Miniprogram

Projektkategori A og B Miniprojekt

Verdensmål

  • 2. Stop sult
  • 10. Mindre ulighed