Community Based Rehabilitation of People with Disabilities and mainstreaming (CBRM) – through capacity building of the SHG and advocacy towards authorities.

  • Projektnummer CKU-22-A-11
  • Bevillingshaver Spedalskhedsmissionen
  • Partner The Leprosy Mission (TLM) Bangladesh
  • Land Bangladesh

Projektet arbejder strategiske services (forbedring af målgruppens socioøkonomiske status i lokalsamfundene) i form af at danne 60 selvhjælpsgrupper (SHGs) i 4 underdistrikter i et område i Bangladesh, hvor der i en tidligere fase har været arbejdet med en tilsvarende samme koncept. På baggrund af erfaringerne herfra vil der i dette projekt blive lagt mere vægt på kapacitetsopbygning af målgruppen og organisationsudvikling i forhold til ledelse og deres evne til at udføre fortalervirksomhed overfor dutybearers. Gennem dette projekt og med erfaringerne fra tidligere vil der blive udviklet, dokumenteret og udbredt en model for, hvordan man kan arbejde systematisk og inkluderende med mennesker, der lever med spedalskhed (PLWL) og mennesker, der lever med fysiske handicap (PLPD). Den direkte målgruppe er på 2.400 mænd og kvinder. Den indirekte målgruppe er de lokale kirker, dutybearers på det lokale regeringsniveau samt andre NGOer i området.

Info

Periode 19/01/2023 – 29/06/2025

Bevilling 999.060,00

Projekttype Miniprogram

Projektkategori A og B Miniprojekt

Verdensmål

  • 1. Afskaf fattigdom
  • 3. Sundhed og trivsel
  • 5. Ligestilling mellem kønnene
  • 8. Anstændige jobs og økonomisk vækst
  • 10. Mindre ulighed