Empowering unmarried young mothers and girls from poor families in Rukwa Region, Tanzania

  • Projektnummer CKU-22-B-07
  • Bevillingshaver Fremtid og Håb
  • Partner Future and Hope -Bethania Homes - Tanzania
  • Land Tanzania

Fremtid og Håb har arbejdet blandt gadebørn i Rukwa-provinsen siden begyndelsen af 2001 og senest i forbindelse med projektet "Family-based care for vulnerable families in Rukwa Province", identificeret behov for hjælp til ugifte unge mødre og unge piger fra fattige familier. I forbindelse med første projekt er Rukwa-netværket blevet etableret og et samarbejde er styrket med de sociale myndigheder i området. Evalueringen af dette projekt med samarbejdspartnere viste et behov for og ønske om at styrke viden og kompetencer hos målgruppen med henblik på at skabe gode vilkår for opvæksten af de potentielt sårbare børn. Information omkring blandt andet børns udvikling, trivsel og rettigheder, konfliktshåndtering, alkohols skadelig virkning samt etablering af målrettede, jobrelaterede kurser til de unge mødre og piger er ønskelig for at fremme en god, sund og stabil levevej for dem og deres børn.

Info

Periode 31/01/2023 – 30/01/2025

Bevilling 478.421,00

Projekttype Miniprogram

Projektkategori A og B Miniprojekt

Verdensmål

  • 1. Afskaf fattigdom
  • 2. Stop sult
  • 3. Sundhed og trivsel
  • 4. Kvalitetsuddannelse
  • 5. Ligestilling mellem kønnene