Coptic church fosters green change agents in El Qussia and Meir Diocese, Upper Egypt phase 1 2023-2024

  • Projektnummer CKU-22-B-08
  • Bevillingshaver Areopagos
  • Partner Anafora Retreat Centre
  • Land Egypten

Areopagos og Anafora har samarbejdet om en pilotfase (21-B-03, Budget 200.000 kr.) fra marts 2021-maj 2022, for at undersøge, i hvilket omfang den koptiske kirke i El-Qussia placeret i det sydlige fattige Øvre Egypten kan udruste forandringsagenter til at arbejde for en grønnere udvikling. Det har været en succes. De trænede præster og ledere har i samarbejde med lokale organisationer udenfor kirken iværksat grønne initiativer, hvoraf især kompost-fremstilling samt up-cycling og affaldssortering som er bredt ud til spare- og lånegrupper, grønne komiteer og lokale interessenter. I den ansøgte første fase ønsker Areopagos og Anafora at 1. fortsætte spare- og lånegrupperne i nye landsbyer og forme et læringscluster for disse, 2. styrke eksisterende og nye grønne komiteer og bl.a. via et cluster af grønne komiteer udbygge netværk til lokale myndigheder i pilotpraksis omkring eks. affaldssortering, 3. styrke Anafora’s egen implementerings- og management-kapacitet med træning fra erfarne egyptiske CEOSS (partner med Danmission). Et andet aspekt af kapacitetsudvikling er en træning af de lokale medarbejdere, der træner VSLA og sammenslutningen af VSLAer i rådgivning af små virksomheder, hvilket formodes at lede til en styrket involvering af mænd. Læring fra Areopagos’ og CKU’s monitoreringsbesøg i marts 2022 er indarbejdet.

Info

Periode 28/02/2023 – 27/02/2025

Bevilling 495.480,00

Projekttype Miniprogram

Projektkategori A og B Miniprojekt

Verdensmål

  • 1. Afskaf fattigdom
  • 5. Ligestilling mellem kønnene
  • 13. Klimaindsats
  • 16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner
  • 17. Partnerskab for fred