Teaching Sustainable Agriculture to Nomadic Pastoralists

  • Projektnummer CKU-23-E-03
  • Bevillingshaver Luthersk Mission
  • Partner ELCT Eastern and Coastal Diocese
  • Land Tanzania

Projektet styrker landbrugsundervisningen på Ilambilole bibelskole for kvægdrivende nomader. Skolen har igennem mange år udbudt undervisning og oplæring i at dyrke jorden til de nomader som studerer på skolen. Undervisningens formål er at give de studerende viden og erfaring med alternativ levevis, som gør dem bedre i stand til at interagere med et moderne samfund. De metoder som undervises i, er dog ikke længere tidssvarende; og med stigende mærkbare klimaforandringer, som påvirker det traditionelle landbrug så vel som nomadernes traditionelle kvægdrift, er der brug for fornyelse og mere viden om bæredygtigt landbrug. Vi søger derfor om støtte til at to læringsturer til Care of Creation Tanzania i Dodoma, hvor de underviser i permakultur landbrug fra et bibelsk udgangspunkt, samt til implementering af nye metoder i undervisningen. Det er vores forventning, at en sådan undervisning vil gøre skolen i stand til at udruste de studerende til fremtiden, samt give dem et værktøj til at skabe lokale forandringer i de udkantsområder, hvor de får deres virke efter endt uddannelse.

Info

Periode 14/08/2023 – 14/02/2024

Bevilling 74.995,00

Projekttype Miniprogram

Projektkategori E - Kapacitetsudvikling og netværk

Verdensmål

  • 1. Afskaf fattigdom
  • 2. Stop sult
  • 4. Kvalitetsuddannelse