Church-Based Development Leadership course participation

  • Projektnummer CKU-23-E-04
  • Bevillingshaver Mission Afrika
  • Partner Anglican Diocese of Bo
  • Land Sierra Leone

Alfred Minah, leder af det anglikanske stift i Bos udviklingsarbejde er blevet optaget som deltager på CDL kurset som afholdes af DMR. Det er et ønske for både Mission Afrika og ADB at investere i kapaciteten hos ADB i forhold til ledelse af udviklingsarbejdet og projektarbejde for at kunne styrke kirkens muligheder for at lave kvalificeret udviklingsarbejde, der har en stor effekt lokalt og kan tiltrække andre partnere for kirken både nationalt og internationalt.

Info

Periode 31/07/2023 – 29/06/2024

Bevilling 44.335,00

Projekttype Miniprogram

Projektkategori E - Kapacitetsudvikling og netværk

Verdensmål

  • 4. Kvalitetsuddannelse
  • 16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner
  • 17. Partnerskab for fred