Community development, education and advocacy for nomadic pastoralist women

  • Projektnummer CKU-23-C-03
  • Bevillingshaver Luthersk Mission
  • Partner Evangelical Lutheran Church of Tanzania (ELCT)
  • Land Tanzania

Denne forundersøgelse til et kommende kvindeprojekt rettet mod nomadekvinder i Tanzania tager udgangspunkt i et årligt 6-ugers kvindeseminar på Ilambilole Bibelskole i Iringa, Tanzania. Formålet med denne forundersøgelse er systematisk at samle erfaringer fra det eksisterende årlige kvindeseminar, beskrive målgruppens demografiske sammensætning, identificere områder som kan forbedres, identificere nye aktiviteter som kan støtte op om målgruppen udenfor seminaret samt afprøvning af nyt samarbejde med RLABS Tanzania omkring entreprenørskabsundervisning og engagering af de lokale myndigheder i seminarets aktiviteter og det kommende projekt med henblik på at styrke målgruppens advocacy.

Info

Periode 31/05/2023 – 30/01/2024

Bevilling 59.328,00

Projekttype Miniprogram

Projektkategori C - Forundersøgelse

Verdensmål

  • 4. Kvalitetsuddannelse