Bridging the gap between Christians and Muslims in Somaliland (pilot phase 2023)

  • Projektnummer CKU-23-TB-02
  • Bevillingshaver International Aid Services
  • Partner
  • Land Somalia

Det langsigtede mål med dette projekt er at beskytte rettigheden til religions- eller trosfrihed (FORB) ved at fremme retfærdighed, fredelig sameksistens og tolerance på nationalt plan og minimere statsforfølgelsen af minoritetstro i Somaliland. Projektet har også til formål at styrke de forfulgte kristne troende, så de kan kræve deres ret til at tro og praktisere deres tro uden frygt for forfølgelse. Dette gøres ved at øge opmærksomhed og viden om FORB blandt centrale politikere og embedsmænd i de berørte ministerier; at skabe internationalt pres på regeringen i Somaliland for at respektere FoRB; at styrke de religiøse målgrupper gennem kapacitetsopbygning, herunder kapacitet til at kræve deres rettigheder, viden om ForRB og beredskab til mulig forfølgelse; at netværk blandt somaliske kristne i regionen Afrikas Horn er blevet opmuntret og styrket; og påvirke religiøse og traditionelle ledere og civilsamfundsaktører til at tale om behovet for fredelig sameksistens mellem forskellige trosretninger

Info

Periode 30/06/2023 – 29/06/2024

Bevilling 200.000,00

Projekttype ToRF-vindue

Projektkategori A og B Miniprojekt

Verdensmål

  • 10. Mindre ulighed
  • 16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner