International Course on Diakonia and Social Activism for a young Ukrainian in Denmark

  • Projektnummer CKU-23-E-06
  • Bevillingshaver KFUM og KFUK i Danmark
  • Partner YMCA Lviv
  • Land Ukraine

KFUM og KFUK i Danmark ansøger om støtte til at kunne sende en ung frivillig fra vores partnerorganisation YMCA Lviv på det Internationale Kursus på Diakonhøjskolen, 2023. Formålet er at bidrage til kapacitets-opbygning og organisationsudvikling hos YMCA Lviv, bl.a. ved at videreudvikle den unges kompetencer indenfor frivillighed, lederskab, internationalt udsyn og forståelse, samt for at styrke deltagerens personlige udvikling. KFUM og KFUK i Danmark har gennem 10 år samarbejdet med YMCA i Lviv i Ukraine. Vi har arbejdet med udveksling mellem de to lande for at styrke unge menneskers frivillighed og for at hjælpe Ukraine med at bevare deres kultur og fortsætte deres demokratiske udvikling. Kurset forventes at styrke samarbejdet mellem Danmark og Lviv i Ukraine ved, først og fremmest, at styrke den unge frivilliges ledelseskapacitet, til gode for ledelsen og andre frivillige i YMCA Lviv. Kurset og opholdet i Danmark forventes også at medføre en gensidig inspiration, som kan gavne begge organisationer.

Info

Periode 30/06/2023 – 14/12/2023

Bevilling 68.700,00

Projekttype Miniprogram

Projektkategori E - Kapacitetsudvikling og netværk

Verdensmål