Community and Faith-based Action Against OSAEC

  • Projektnummer CKU-23-A-01
  • Bevillingshaver Viva Danmark
  • Partner Philippine Children's Ministries Network (PCMN)
  • Land Filippinerne

Filippinerne er det globale epicenter for online seksuelt misbrug og overgreb på børn (OSAEC). OSAEC er en form for trafficking, hvor børn via en trafficker misbruges via video live-stream af betalende gerningsmænd fra andre lande. Projektets overordnede formål er at beskytte sårbare børn mod OSAEC gennem mobilisering og kapacitetsopbygning af kirker, trosbaserede organisationer og lokale myndigheder, for at styrke eksisterende strukturer som beskytter børn samt mobilisere toneangivne normbærere (kirker). Konkret vil projektet styrke Rizal Children’s Ministries Network (RCMN), som er et regionalt netværk af kirker og organisationer i Rizal provinsen under Philippine Children’s Ministries Network (PCMN). Projektet bidrager til udvikling af RCMN’s organisering og strategi, samt mobilisering og træning af nye medlemmer. Lokale myndigheder i seks Barangays vil gennem kapacitetsopbygning og fortalervirksomhed øge beskyttelsen af børn og forebyggelsen af OSAEC. Sårbare børn og familier vil gennem disse aktører lære om forebyggelse, identificering og rapportering af OSAEC.

Info

Periode 30/06/2023 – 30/03/2025

Bevilling 1.000.000,00

Projekttype Miniprogram

Projektkategori A og B Miniprojekt

Verdensmål

  • 3. Sundhed og trivsel
  • 5. Ligestilling mellem kønnene
  • 16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner
  • 17. Partnerskab for fred