Klimaforandringer på Afrikas Horn: Et råb om handling og bæredygtig tilpasning

  • Projektnummer CKU-23-I-02
  • Bevillingshaver International Aid Services
  • Partner IAS Kenya
  • Land Kenya

Oplysningsprojektet har til formål at oplyse den brede danske offentlighed om klimaforandringernes konsekvenser på Afrikas Horn, klimatilpasningsindsatser blandt lokalsamfund og trosbaserede civilsamfundsorganisationers rolle herfor samt hvilke muligheder der eksisterer for danskere for engagement i klimaindsatser. Projektets aktiviteter er centreret omkring produktion af foto- og videomateriale samt artikler fra klimatilpasningsprojektet CKU-22-A-04 med efterfølgende oplysningsindsatser til den danske offentlighed via netmedier, landsdækkende dagblade og SoMe. Oplysningsprojektet henvender sig til den brede danske offentlighed herunder personer mellem 15-70 år af begge køn med et særligt fokus på en yngre målgruppe 15-30 år.

Info

Periode 14/07/2023 – 13/07/2024

Bevilling 50.000,00

Projekttype Miniprogram

Projektkategori I - Oplysning

Verdensmål

  • 11. Bæredygtige byer og lokalsamfund
  • 13. Klimaindsats